YOU ARE HERE :   Hỗ trợ Hỗ trợ vận chuyển

Chính sách vận chuyển sản phẩm tại HDG Việt Nam

Chính sách vận chuyển sản phẩm tại HDG Việt Nam

1. Mục đích

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm khi Khách hàng mua sắm tại HDG Việt Nam

2. Phạm Vi Áp Dụng

2.1. Chính sách vận chuyển tại nơi miễn phí cho các sản phẩm sim 3g có đơn hàng trị giá trên 200.000 đồng; sản phẩm Usb 3G có đơn hàng trị giá trên 500.000 đồng; các thiết bị router wifi 3g có đơn hàng trị giá trên …

Chi tiết »

Chính sách vận chuyển sản phẩm tại HDG Việt Nam

Chính sách vận chuyển sản phẩm tại HDG Việt Nam

1. Mục đích Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm khi Khách hàng mua sắm tại HDG Việt Nam 2. Phạm Vi Áp Dụng 2.1. Chính sách vận chuyển tại nơi miễn phí cho các sản phẩm sim 3g có đơn hàng trị […]

Chi tiết »